Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Panaszkezelés
Panaszkezelés módja

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület
illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye
alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.Fogyasztói jogvita esetén elérhetőségeink:1. Vállalkozásunk székhelye: 4400 Nyíregyháza, Kalevala stny 18. Fsz. 2.

2. Telefonos panasz bejelentése esetén telefonszámunk: +36-70/211-77-08 (munkanapokon:08.00-18.00-ig, amennyiben nem
vesszük fel a telefont és számkijelzéssel hív természetesen a lehető leghamarabb felvesszük Önnel a kapcsolatot)

3. Amennyiben írásban szeretné felénk jelezni panaszát akkor postai úton a vállalkozásunk székhelyének címére teheti
meg vagy email-ban a neskoinfo@gmail.com email címen. (Írásos panasz beérkezése után 3 napon belül felvesszük Önnel
a kapcsolatot a levelében megadott elérhetőségek valamelyikén. Írásos panasz esetén panasza kérjük tartalmazza a vevő
nevét, a vásárlás időpontját, a termék megnevezését és a panasz okát.)Amennyiben panaszát nem tudjuk az Önt is kielégítő módon rendezni az alábbi lehetőségek állnak rendelkekzésére:1. Ha panasszal kíván élni online vásárolt termékkel kapcsolatban akkor az alábbi linken megteheti:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU2. Panaszát bejelentheti személyesen a lakhelye szerint illetékes békéltető testületnél. A békéltető testületek
listáját az alábbi linken elérheti:

http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek
Tulajdonjogi kikötés
A leszállított áru a vételár teljes kifizetéséig a szállító tulajdonában marad. A téves, nem elfogadott rendelések
során a terméket az „új” tulajdonos nevén készletbe vételezzük, és az újabb, sikeres értékesítést követően az új
tulajdonosának kerül kifizetésre az ellenérték!

Megrendelés módosítása, törlése
A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a vásárló felé azonnal értesítést küld az eladó
webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a vásárló között
létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a vásárlónak, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az
eladó illetékes munkatársa felé.

Amennyiben a vásárlóhoz ez 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek.
Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására
elektronikus úton. A rendelés teljesítésének megkezdésekor a vásárló e-mailben és/vagy telefonon értesítést kap a
teljesítés várható időtartamáról, és a teljesítés megkezdésének tényéről, ezután már csak személyesen vagy a
“Vevőszolgálat” vagy “Elérhetőségek” menüpontok alatt található elérhetőségek valamelyikén keresztül van lehetőség
rendelésének visszavonására

A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor ( neskoinfo@gmail.com ) .
Garancia
Garanciális feltételek

A jótállási jegyen feltüntetett termékre 10.000.- Ft értékhatár felett a fogyasztói szerződés keretein belül Cégünk
jótállást, alatta szavatosságot vállal. A jótállás időtartama 1 év. A jótállási ill. szavatossági határidő a
fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása napjával kezdődik.

Amennyiben :

-Ön rendelkezik számla,vagy nyugta, vagy garancia jeggyel, mellyel bizonyítani tudja a termék vásárlását.

-A hiba igazoltan a termék anyaghibájából keletkezett és csak a rendeltetésszerű használat során lett látható.

Nem tartozik a jótállás alá a hiba, és a jótállásra kötelezett mentesül a jótállási kötelezettsége alól, ha a
meghibásodás a fogyasztó részére történt átadás után keletkezett.

-Ha a hiba nem a rendeltetésszerű használatból keletkezett

– Ha a használati útmutatón feltüntetett kezelési és használati utasításokat figyelmen kívül hagyása okozta.

– Ha a hibát illetéktelen átalakítás, beavatkozás, szakszerűtlen javítás okozta.

– Ha a hiba a termék gondatlan használatából ered ( ütés, karcolás, akadás stb. )

– Ha a hiba a normál elhasználódásból ered.

Hibás termék vásárlásakor a vásárló három napon belül kicserélheti a megvásárolt terméket tetszőlegesen más termékre.
( Korm. rendelet 7§ -ának ), vagy kérheti annak javítását a forgalmazó költségére, ha azonnali cserére nincs
lehetőség 15 napon belül érvényesítheti igényét ( GKM rendelet 4§-ának ). Nem vonatkozik a csere az egyedi
megrendelésekre, melyet a megrendelő saját igénye szerint készítettek. Ebben az esetben kizárólag a javítását
kérheti, ha a hiba nem a fent említett okokból keletkezik. Ebben az esetben a javítási költséget a vásárló fizeti
meg.

Garanciális igény bejelentését követően a vissza szállítást cégünk fizeti, előzetes egyeztetés után, az ésszerűség és
gazdaságosság figyelembevételével, eltúlzott és indokolatlan költségeket nem áll módunkban kifizetni.

A garanciális problémával cégünknek behozott ékszereket továbbítjuk a cégünknek garanciális hátteret biztosító
beszállítónkhoz, aki intézkedik ezek mielőbbi javításáról a vonatkozó jogszabályok betartása mellett.

Kellékszavatosság

A Megrendelő az Eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.
A Megrendelő választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Megrendelő által választott igény teljesítése
lehetetlen vagy az Eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást
vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy
végső esetben a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Megrendelő viseli,
kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az Eladó adott okot.
A Megrendelő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől
számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Megrendelő a szerződés teljesítésétől számított két éves
elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.
A Megrendelő az Eladóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs
egyéb feltétele, ha a Megrendelő igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az Eladó nyújtotta. A
teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Megrendelő köteles bizonyítani, hogy a Megrendelő által
felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
Jegyzőkönyvet kell felvenni a fogyasztó kifogásáról

a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények
intézéséről szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet alapján, a letölthető jegyzőkönyv megtalálható a vásárlási
feltételekben.

Jegyzőkönyvet akkor kell felvenni, ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) szerinti fogyasztó
és vállalkozás közötti szerződés esetén az eladott ingó dolog hibája miatt a fogyasztó Ptk. szerinti
kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt vagy jogszabály alapján őt megillető jótállási igényt érvényesít. A
Ptk. szerinti termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vállalkozás helyett a dolog gyártóját terhelik a
rendelet szerinti kötelezettségek.

Fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető
testület eljárását is kezdeményezheti. Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető
testület illetékes. A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület
illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye
alapítja meg. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a www.bekeltetes.hu oldalon.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Békéltető TestületElérhetőségek

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

e-mail cím.: bekelteto@szabkam.huÜgyfélszolgálat : 06 70 211 7708

4400 Nyíregyháza Kalevala stny 18 2/a. –

Nyitvatartás: H-P: 9-18 óráig

Szo: Zárva

Vas: zárva

Harmadik fél által javított, vagy szakszerűtlen kezelésből, beállításból és a garanciális feltételek alá nem eső
problémák esetén a szállítás és egyéb költség a vásárlót terheli.